15 April 2009

NC UMT yang baru


Kelab Debat dan Mahasiswa Intelektual (DEMI) UMT mengucapkan tahniah kepada Prof. Dr. Aziz Deraman kerana dilantik sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Terengganu yang baru

Pengurusan Universiti Malaysia Terengganu

Canselor

Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah (D.M.N., D.K.., S.S.M.Z., S.S.M.T)

Naib Canselor

Prof. Dr. Aziz Bin Deraman
B.Sc.Hons (UKM), MSc (Glasgow), PhD (UMIST)

Timbalan Naib Canselor

Prof. Dr. Abdul Majid bin Mohd Isa
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
B.Ed. (Agric.) (UPM), M.A (lowa), PH.D. (Hull)


Tiada ulasan: